Imię i nazwisko ( firma ) Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Magma Capital LTD 46,78% 51,03%
Magdalena Fudali 36,56% 39,88%
Pozostali 16,66% 9,09%