Firma: Verte S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Adres siedziby: Equaor II ul. Aleje Jerozolimskie 96 Warszawa 00-807

Kraj siedziby: Polska

Numer telefonu: (+48) +48 531 658 530

Adres poczty elektronicznej: verte@verte.pl

Adres strony internetowej: www.verte.pl

Przedmiot działalności:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 2007 – 4690Z).
Według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany Spółka zakwalifikowana jest do spółek z branży papierniczej. Spółka zajmuje się produkcją i sprzedażą artykułów z papieru i tektury.

NIP: 1182061975

REGON: 142873100

Numer KRS: 0000387060

Sąd Rejonowy: Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII wydział KRS

Data rejestracji: 24.05.2011