Rafał Fudali

Prezes Zarządu Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Warszawskim – Wydz. Nauk Ekonomicznych, w Szkole Głównej Handlowej – studia doktoranckie oraz MBA w Instytucie Francais de Gestion w Paryżu, oddział w Warszawie. Swoją wiedzę doskonali poprzez uczestnictwo w licznych programach rozwojowych organizowanych przez Harvard BP – ICAN Institute. Jest współzałożycielem firmy VERTE S.A., posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu sprzedaży, a także zarządzania firmami w różnych warunkach rynkowych oraz różnej wielkości. Karierę zawodową rozpoczął w Leaf Poland na stanowiskach związanych ze sprzedażą, po dwóch latach objął stanowisko Dyrektora Marketingu i Sprzedaży w Mercedes Benz Sobiesław Zasada, a następnie Dyrektora Zarządzającego w Editions Prestige. W 1998 roku założył własną firmę związaną z branżą papierniczo – biurową, która szybko rozwinęła się na terenie całego kraju. Ma bardzo duże osiągnięcia w produkcji i sprzedaży wyrobów PREMIUM. Główne wartości jakimi kieruje się w pracy to: zaufanie, wysoka jakość i profesjonalizm.

 

 

Marek Zuber – Przewodniczący RN

Ekonomista i analityk rynków finansowych. Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH – PBK. Potem był głównym ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS, głównym ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowcą w Akademii Toyoty. Zasiadał i zasiada w wielu radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. W 2003 roku rozpoczął także własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, doradztwa w zakresie szeroko rozumianych możliwości, jakie dają rynki finansowe, którą prowadzi do dzisiaj. Zajmuje się inżynierią finansową, głównie w zakresie finansowania projektów nieruchomościowych.

 

Józef Pawlik

Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera oraz Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Ochrony Powierzchni Górniczej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1994 roku został powołany jako biegły sądowy i do dziś sprawuje tę funkcję z zakresu: szacowania nieruchomości, ochrony powierzchni i środowiska, geologii i geofizyki, miernictwa górniczego, górnictwa. W latach 1994-2002 Dyrektor Zespołu MierniczoGeologicznego i Ochrony Środowiska w Katowickim Holdingu Węglowym. Od 2003 roku Główny Specjalista ds. Eksploatacji Górniczych w Katowickich Wodociągach S.A. oraz Dyrektor Zespołu Rzeczoznawców Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach.

 

Jakub Fudali 

W chwili obecnej Pan Jakub Fudali jest studentem British School w Warszawie. W roku 2016 brał aktywny udział w programach Warsaw Model United Nations – wielotematycznej edukacji obywatelskiej polegającej na symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest intensywnie przygotowywany do pracy w komórkach zarządczych przedsiębiorstw.

 

Piotr Gujski

Od marca 1995 związany z Mercedes Benz na rynku polskim, od lutego 2016 na stanowisku Szefa Sprzedaży Flotowej w Mercedes Benz Autotrade Warszawa Anin.

 

Dariusz Ziąber

Ekonomista i analityk kredytowy.Obecnie Prezes Zarządu spółki Grupa Finanset sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność w zakresie doradztwa finansowego dla firm z segmentu MSP oraz dla klientów indywidualnych. Z branżą finansową związany od 1998 roku. Swoją wiedzę i doświadczenie w bankowości zdobył w Banku BPH oraz w BRE Banku, pracując początkowo jako analityk, specjalista, manager kończąc na stanowiskach dyrektorskich. Kolejne lata związał się z Deutsche Banku PBC, gdzie piastował funkcję Dyrektora największego Oddziału w Polsce i Dyrektora Rynku.